Monthly Archives: April 2011

Fotograf Gdańsk – naturalny portret

Kilka naturalnych portretów Magdy – jedyna obróbka to dodanie kontrastu i lekkie wyostrzenie tam gdzie było to konieczne.

View full post »

Fotograf Gdańsk – sesja narzeczeńska

View full post »

Fotograf Gdańsk – sesja narzeczeńska – zapowiedź

View full post »